3 việc đang tuyển dụng
Sắp xếp theo:

CÔNG NHÂN MAY/ THỢ CẮT/ NV PHÒNG GIẶT/ LDPT

CÔNG TY TNHH MTV BỐN DÒNG KẺ

Lương: 8.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/10/2020

CÔNG NHÂN MAY

CÔNG TY MAY (HỘ CÁ NHÂN)

Lương: 6.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/09/2020