Giúp Doanh Nghiệp của bạn tuyển nhân tài nhanh chóng

01 / ĐĂNG TUYỂN NHÂN ĐÔI TẠI WEBSITE & TRUNG TÂM

- Các tin tuyển dụng được đăng trên website: www.sieuthivieclam.vn trong mục tất cả việc làm, thông tin được hiển thị đầy đủ, nhưng sẽ được ẩn đi Email và số điện thoại nhà tuyển dụng. Yêu cầu ứng viên phải đăng nhập/ Đăng ký tài khoản ứng viên mới được xem thông tin hiển thị toàn bộ.
- Thông tin được triển khai trên 01 tờ giấy A4 trắng đen/ 01 địa điểm văn phòng Trung tâm, hiển thị đầy đủ thông tin tuyển dụng và liên hệ của Doanh nghiệp.

Loại Thời gian Mức phí
Đăng 1 vị trí tuyển dụng không cố định 10 ngày 992,000 VNĐ Đăng tin
30 ngày 2,681,000 VNĐ Đăng tin
6 tháng 12,568,000 VNĐ Đăng tin
1 năm 17,948,000 VNĐ Đăng tin
Loại Thời gian Mức phí
Đăng 1 vị trí tuyển dụng cố định 10 ngày 1,424,000 VNĐ Đăng tin
30 ngày 3,859,000 VNĐ Đăng tin
6 tháng 18,007,000 VNĐ Đăng tin
1 năm 25,724,000 VNĐ Đăng tin

Ưu đãi chung

- Được đăng lên mobile app và đẩy việc tự động đến điện thoại của ứng viên phù hợp ngay lập tức
- Được chatbot giới thiệu việc làm tự động cho ứng viên phù hợp


02 / ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG TẠI WEBSITE

Các tin tuyển dụng được đăng trên website: www.sieuthivieclam.vn trong mục tất cả việc làm, thông tin được hiển thị đầy đủ, nhưng sẽ được ẩn đi Email và số điện thoại nhà tuyển dụng. Yêu cầu ứng viên phải đăng nhập/ Đăng ký tài khoản ứng viên mới được xem thông tin hiển thị toàn bộ

*ĐĂNG TUYỂN TẠI WEBSITE

- Thông tin đăng tuyển KHÔNG nằm cố định, mà sẽ bị vơi dần khi có vị trí công việc mới đăng tiếp theo.
- Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 3 vị trí trở lên giảm 10%/ tổng chi phí thực.

Loại Thời gian Mức phí
Đăng 1 vị trí tuyển dụng 10 ngày 756,000 VNĐ Đăng tin
30 ngày 2,033,000 VNĐ Đăng tin
6 tháng 9,524,000 VNĐ Đăng tin
1 năm 13,608,000 VNĐ Đăng tin

*ĐĂNG TUYỂN NỔI BẬT CỐ ĐỊNH TRÊN TRANG CHỦ WEB

Trong tốp 20 công việc trang đầu tiên của trang chủ, vị trí công việc chữ đỏ và có chữ Hot để tạo sự chú ý, hấp dẫn cho ứng viên trên website

Loại Thời gian Mức phí
Đăng 1 vị trí tuyển dụng 10 ngày 1,296,000 VNĐ Đăng tin
30 ngày 3,496,000 VNĐ Đăng tin
6 tháng 16,328,000 VNĐ Đăng tin
1 năm 23,328,000 VNĐ Đăng tin

Ưu đãi chung

- Được đăng lên mobile app và đẩy việc tự động đến điện thoại của ứng viên phù hợp ngay lập tức
- Được chatbot giới thiệu việc làm tự động cho ứng viên phù hợp


03 / ĐĂNG TUYỂN TẠI VĂN PHÒNG TRUNG TÂM

Thông tin KHÔNG hiển thị trên website: www.sieuthivieclam.vn
Loại Khổ giấy Thời gian Mức phí
In trắng đen A4 10 ngày 491,000 VNĐ Đăng tin
In trắng đen A3 10 ngày 707,000 VNĐ Đăng tin
In trắng đen A4 1 tháng 1,326,000 VNĐ Đăng tin
In trắng đen A3 1 tháng 1,905,000 VNĐ Đăng tin
In trắng đen A4 6 tháng 6,186,000 VNĐ Đăng tin
In trắng đen A3 6 tháng 8,906,000 VNĐ Đăng tin
In trắng đen A4 1 năm 8,837,000 VNĐ Đăng tin
In trắng đen A3 1 năm 12,725,000 VNĐ Đăng tin
In màu A4 10 ngày 698,000 VNĐ Đăng tin
In màu A3 10 ngày 1,022,000 VNĐ Đăng tin
In màu A4 1 tháng 1,876,000 VNĐ Đăng tin
In màu A3 1 tháng 2,750,000 VNĐ Đăng tin
In màu A4 6 tháng 8,778,000 VNĐ Đăng tin
In màu A3 6 tháng 12,862,000 VNĐ Đăng tin
In màu A4 1 năm 12,548,000 VNĐ Đăng tin
In màu A3 1 năm 24,811,000 VNĐ Đăng tin

Ưu đãi chung

Thông tin đăng tuyển: Hiển thị đầy đủ thông tin nhà tuyển dụng, nội dung yêu cầu tuyển dụng cho các vị trí.

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155