Giúp Doanh Nghiệp của bạn tuyển nhân tài nhanh chóng

ĐĂNG TUYỂN TỐI ƯU TRÊN WEBSITE VÀ XEM HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Loại Mức phí
Đăng 1 vị trí tuyển dụng/ 10 ngày
Xem hồ sơ ứng viên: 150 điểm/ 30 ngày
1,650,000 VNĐ Đăng việc
Đăng 1 vị trí tuyển dụng/ 10 ngày
Xem hồ sơ ứng viên: 200 điểm/ 45 ngày
2,475,000 VNĐ Đăng việc
Đăng 1 vị trí tuyển dụng/ 10 ngày
Xem hồ sơ ứng viên: 300 điểm/ 60 ngày
3,300,000 VNĐ Đăng việc

Quy định sử dụng điểm

- LĐPT : Trừ 1 điểm
- Trung cấp : Trừ 2 điểm
- Cao Đẳng: Trừ 3 điểm
- Đại học  : Trừ 4 điểm
- Đại học trở lên : Trừ 5 điểm

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155