Giúp Doanh Nghiệp của bạn tuyển nhân tài nhanh chóng

01 / XEM HỒ SƠ ỨNG VIÊN TRÊN WEBSITE

Số điểm Thời gian Giá thanh toán
100 30 ngày 1.200.000 VNĐ Chọn mua
300 60 ngày 3.240.000 VNĐ Chọn mua
500 90 ngày 5.400.000 VNĐ Chọn mua

Quy định sử dụng điểm

- LĐPT : Trừ 1 điểm
- Trung cấp : Trừ 2 điểm
- Cao Đẳng: Trừ 3 điểm
- Đại học  : Trừ 4 điểm
- Đại học trở lên : Trừ 5 điểm


02 / 1. ĐĂNG TUYỂN TỐI ƯU TRÊN WEBSITE VÀ XEM HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Loại Mức phí
Đăng 1 vị trí tuyển dụng/ 10 ngày
Xem hồ sơ ứng viên: 100 điểm/ 30 ngày
1.350.000 VNĐ Đăng việc
Đăng 1 vị trí tuyển dụng/ 10 ngày
Xem hồ sơ ứng viên: 300 điểm/ 60 ngày
2.790.000 VNĐ Đăng việc
Đăng 1 vị trí tuyển dụng/ 10 ngày
Xem hồ sơ ứng viên: 500 điểm/ 90 ngày
4.120.000 VNĐ Đăng việc

Lưu ý:

- Gói 1 gồm phí đăng tuyển + xem hồ sơ ứng viên giảm 20%
- Gói 2 gồm phí đăng tuyển + xem hồ sơ ứng viên giảm 25%
- Gói 3 gồm phí đăng tuyển + xem hồ sơ ứng viên giảm 30%

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155