Có lỗi xảy ra

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysqli/mysqli_driver.php

Line Number: 320

Trở về trang chủ

Có lỗi xảy ra

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysqli/mysqli_driver.php

Line Number: 320

Trở về trang chủ

Có lỗi xảy ra

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysqli/mysqli_driver.php

Line Number: 320

Trở về trang chủ

Có lỗi xảy ra

Severity: 8192

Message: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead.

Filename: mysqli/mysqli_driver.php

Line Number: 320

Trở về trang chủ

Siêu thị việc làm - Cổng thông tin việc làm Thanh niên Tp. Hồ Chí Minh

Giúp Doanh Nghiệp của bạn tuyển nhân tài nhanh chóng

ĐĂNG TUYỂN TỐI ƯU TRÊN WEBSITE VÀ XEM HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Loại Mức phí
Đăng 1 vị trí tuyển dụng/ 10 ngày
Xem hồ sơ ứng viên: 150 điểm/ 30 ngày
1,620,000 VNĐ Đăng việc
Đăng 1 vị trí tuyển dụng/ 10 ngày
Xem hồ sơ ứng viên: 200 điểm/ 45 ngày
2,426,000 VNĐ Đăng việc
Đăng 1 vị trí tuyển dụng/ 10 ngày
Xem hồ sơ ứng viên: 300 điểm/ 60 ngày
3,240,000 VNĐ Đăng việc

Quy định sử dụng điểm

- LĐPT : Trừ 1 điểm
- Trung cấp : Trừ 2 điểm
- Cao Đẳng: Trừ 3 điểm
- Đại học  : Trừ 4 điểm
- Đại học trở lên : Trừ 5 điểm

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155