8 việc đang tuyển dụng
Sắp xếp theo:

NHÂN VIÊN BẢO VỆ (Mới)

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 22/12/2019

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 07/11/2019

NHÂN VIÊN GIỮ XE

CHỢ HẠNH THÔNG TÂY

Lương: 4.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 15/09/2019

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/10/2019

BẢO VỆ

NHÀ HÀNG CHAY PHƯƠNG MAI

Lương: 7.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/08/2019