668 việc đang tuyển dụng
Sắp xếp theo:

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SÀI GÒN ĐÔNG Á

Lương: 6.930.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 22/06/2021

NHÂN VIÊN BÀO VỆ NỘI BỘ

Công ty TNHH DV QL Bất Động Sản Sala

Lương: 8.500.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 25/05/2021

Nhân viên bảo vệ / vận hành bãi xe

Công ty TNHH TMDV TSP

Lương: 6.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/05/2021

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Viễn Thông Tiến Vinh

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/03/2021

NHÂN VIÊN BẢO VỆ NGÂN HÀNG

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 7.500.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 18/03/2021

NHÂN VIÊN BẢO VỆ ( NGÂN HÀNG)

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.275.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 04/02/2021

BẢO VỆ (LÀM VIỆC LÂU DÀI)

TRƯỜNG THPT THỦ KHOA HUÂN

Lương: 5.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 25/12/2020

NHÂN VIÊN BẢO VỆ ( NGÂN HÀNG)

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.275.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/12/2020

BẢO VỆ NỘI BỘ

CÔNG TY KIM LOẠI QUÝ SÀI GÒN

Lương: 6.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 25/10/2020

NHÂN VIÊN BẢO VỆ ( NGÂN HÀNG )

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.257.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/10/2020

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

TRƯỜNG THPT THỦ KHOA HUÂN

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 10/10/2020

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

TRƯỜNG THPT THỦ KHOA HUÂN

Lương: Thoả thuận
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/09/2020

NHÂN VIÊN BẢO VỆ ( NGÂN HÀNG )

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.275.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 17/09/2020

NHÂN VIÊN BẢO VỆ ( NGÂN HÀNG )

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.270.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 14/07/2020

NHÂN VIÊN BẢO VỆ ( NGÂN HÀNG )

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.257.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 13/08/2020

NHÂN VIÊN BẢO VỆ ( NỘI BỘ)

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TP. HỒ CHÍ MINH

Lương: 6.500.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/09/2020