5 việc đang tuyển dụng
Sắp xếp theo:

NHÂN VIÊN BẢO VỆ ( NGÂN HÀNG )

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.275.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 26/03/2020

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 27/01/2020

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TTT

Lương: 8.000.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/12/2019