4 việc đang tuyển dụng
Sắp xếp theo:

NHÂN VIÊN BẢO VỆ ( NGÂN HÀNG )

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.270.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 14/07/2020

NHÂN VIÊN BẢO VỆ ( NỘI BỘ)

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TP. HỒ CHÍ MINH

Lương: 6.500.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/09/2020

NHÂN VIÊN BẢO VỆ ( NGÂN HÀNG )

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.275.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 26/06/2020

NHÂN VIÊN BẢO VỆ ( NGÂN HÀNG )

CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ NGÂN HÀNG Á CHÂU

Lương: 5.275.000VNĐ
Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 08/05/2020