Đăng ký tham gia Chương trình 10 năm Tiếp sức người lao động & Sàn giao dịch việc làm 2020