Trường TCN Nhân lực Quốc tế

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN (01 Người).

  • 6.500.000VNĐ
  • Cơ khí - Kỹ thuật ứng dụng - Tự động hóa
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 14/07/2020

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155