TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG

Số 03 Dân Chủ, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: (028) 37228768 - Phòng Hành chánh - Tổ chức

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155