TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA-HCM

Phòng tổ chức hành chánh, trung tâm quản lý kí túc xá (khu A); Khu Phố Tân Lập, Phường Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 200 đến 500 người
Số điện thoại: 028 38 973 921 - 078 388 3422

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155