Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật

38 Tú Xương

Hành chánh nhân sự, Kế toán - Kiểm toán - Thu ngân

Qui mô công ty: Từ 100 đến 200 người
Trung tâm Thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155