TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TALENT

45 hồ bá kiện, phường 15, quận 10

talent.edu.vn

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 20 đến 50 người
Số điện thoại: 0913.085.081-0387.595.427

Website: talent.edu.vn

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155