TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 1

112 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa kao, Quận 1

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0939.011.368

giáo dục

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155