TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 1

112 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM.

giaoducnghenghiepquan1.edu.vn

Bảo vệ - Vệ sĩ - An ninh

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: (028) 3822 7568

Website: giaoducnghenghiepquan1.edu.vn
đào tạo nghề ngắn hạn, đào tạo ngoại ngữ - tin học, đào tạo theo chương trình giáo dục phổ thông quốc gia, tư vấn định hướng nghề nghiệp

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155