TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ TRỢ GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT

38 Tú Xương, phường 7 quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 3932.2708 – 0909.180.970

TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ TRỢ GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2020

  • Thoả thuận
  • Hành chánh nhân sự
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 30/11/2020

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155