TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ TRỢ GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT

38 Tú Xương, phường 7 quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 3932.2708 – 0909.180.970

TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ TRỢ GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155