TRANS PACIFIC PARTNERS TRADING LTD.

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Nhân Viên Kho

  • Thoả thuận
  • Kho - Xuất nhập khẩu
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 05/07/2019

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155