TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ

158 E Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình (sau lưng triển lãm Quận Tân Bình)

Chăm sóc khách hàng - Điện thoại viên - Quảng cáo - PR

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0906.867.088

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155