T PRODUCTION

346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0942921060

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155