SHOP SƠN NAM 851

Sạp 851 cửa Đông, chợ Bến Thành

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0902401715 – Anh Nam

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155