SHOP 941 CHỢ BẾN THÀNH

Chợ Bến Thành

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0937988793 – Cô Hồng Anh

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155