Poly Kim Phat

1027 Nguyen Xien, Long Binh, Thủ Duc, HCM

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Dưới 20 người
San xuat hang my nghe

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155