PIZZA 4P'S

LÔ MD2, NGUYỄN VĂN LINH, P.TÂN PHÚ QUẬN 7

Du lịch nhà hàng - Khách sạn - Ăn uống

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0905 471 774

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155