PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT

48 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, TPHCM

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0908457919 – B/s Thanh Hà

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155