PHÒNG ĐÀO TẠO NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN TP.HCM

Số 4 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1

Hành chánh nhân sự

Qui mô công ty: Từ 100 đến 200 người
Số điện thoại: 0933 03 12 12

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155