NHÀ HÀNG BA SON

23/6 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0908114210 Anh Đoàn Trần Phan

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155