KAMSO MEDICAL SPA

70 BÀ HUYỆN THANH QUAN, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0972373222

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155