HỦ TIẾU NAM VANG HÒA THUẬN

SỐ 6 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11

Du lịch nhà hàng - Khách sạn - Ăn uống

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0909201111

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155