HỘ KINH DOANH TÂN THỚI SƠN

1C Nguyễn Bặc, Phưởng 3, Quận Tân Bình

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0366.229.891

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155