HỆ THỐNG BÒ TƠ TÂY NINH

347 Thống Nhất, quận Gò Vấp, HCM

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 20 đến 50 người
Số điện thoại: 0915400400

Hệ Thống Bò Tơ Tây Ninh

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155