ĐỘI BỐC XẾP GA SÓNG THẦN

Đội bốc xếp Ga Sóng Thần, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0908.333.743 Anh Thắng

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155