DH NAIL

505A Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0914266871 – Chị Kiều Diễm

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155