DBI – Design Build International Vietnam Company Limited

5-7 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM

Thiết kế - Xây dựng

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0909.600.981

Modelings & Shopdraws

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155