Cty TNHH WOOD GPD

144/13 A Đường Hàng Tre Phường Long Thạnh Mỹ (Quận 9 cũ) nay là Quận Thủ Đức, Thành Phố Thủ Đức

Thiết kế - Xây dựng

Qui mô công ty: Từ 20 đến 50 người
Số điện thoại: 0941.717.197

xây dựng nhà Gỗ

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155