CTY TNHH VINAMEN - CHI NHÁNH QUẬN 7

Số 1, Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Quận 7

Kho - Xuất nhập khẩu

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0917.656.508

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155