CTY TNHH TM DV VTO PHÚC THỊNH

KHO A7-1, Cụm công nghiệp INDIRA GANDHI, Số 2 xa lộ Trường Son, phường Hiệp Bình Phước Thủ Đức

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0919912332

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155