Cty TNHH PICAT

71/45 Điện Biên Phủ, Phường 15

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Dưới 20 người
www.hoaigiangshop.com Chuyên may bán và cho thuê trang phục

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155