CTY TNHH NGUYÊN KHANG

28/2 PHẠM VĂN SÁNG ẤP 2 XUÂN THỚI THƯỢNG HÓC MÔN

Lao động phổ thông - Tạp vụ - Giúp việc nhà

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0903737433

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155