Cty TNHH MTV DV CÔNG ÍCH THANH NIÊN XUNG PHONG

172-174 đường Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5

Bảo vệ - Vệ sĩ - An ninh

Qui mô công ty: Từ 200 đến 500 người
Số điện thoại: 3859.3039-0902.373.795

bảo vệ khách du lịch, bảo vệ mục tiêu cố định

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

NHÂN VIÊN BẢO VỆ KHÁCH DU LỊCH/BẢO VỆ MỤC TIÊU

  • 7.000.000VNĐ
  • Bảo vệ - Vệ sĩ - An ninh
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 14/09/2020

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155