CTY TNHH MAY MẶC TAM THÔN

181/1A TÔ KÝ ẤP TAM ĐÔNG, THỚI TAM THÔN HÓC MÔN

Dệt - May - Da giày

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0933022275

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155