CTY TNHH DV TV LONG QUY

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

BIÊN, PHIÊN DỊCH VIÊN

  • 18.000.000VNĐ
  • Biên phiên dịch - Ngoại ngữ
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 01/06/2023

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155