Cty TNHH DV GIA KHANG

440-442 đường vinh viễn, phường 8, quận 10

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 200 đến 500 người
Số điện thoại: 0903127721-0914302425

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155