CTY TNHH CÔNG NGHỆ KHÔNG GIAN

696 LŨY BÁN BÍCH P.TÂN THÀNH Q.TÂN PHÚ

Cơ khí - Kỹ thuật ứng dụng - Tự động hóa

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 02.862.899.888 - 0972550375

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155