CÔNG TY TNHH NISSEY VIỆT NAM

ĐƯỜNG SỐ 14, KCX TÂN THUẬN, QUẬN 7, TP.HCM

Qui mô công ty: Trên 500 người
Số điện thoại: (08) 3770 1920 - 3770 1921

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155