CÔNG TY TNHH NISSEY VIỆT NAM

Qui mô công ty: Trên 500 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

  • 6.328.000VNĐ
  • Lao động phổ thông - Tạp vụ - Giúp việc nhà
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 15/11/2020

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155