CÔNG TY TNHH NISSEY VIỆT NAM

Qui mô công ty: Trên 500 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

200 CÔNG NHÂN - 08 Nam KỸ SƯ - 10 Nam KỸ THUẬT VIÊN

  • Thoả thuận
  • Ngành nghề khác
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 30/04/2021

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155