CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG TÂY NGUYÊN

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  • 15.000.000VNĐ
  • Thiết kế - Xây dựng
  • Đồng Nai
Ngày hết hạn: 30/10/2020

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  • 10.000.000VNĐ
  • Thiết kế - Xây dựng
  • Đồng Nai
Ngày hết hạn: 30/10/2020

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155