CONG TY TNHH WAKYO MAGALL

Ngành nghề khác

Qui mô công ty: Từ 20 đến 50 người
Cty vốn đầu tư Nhật Bản

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

  • Thoả thuận
  • Ngành nghề khác
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 20/06/2023

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155