CÔNG TY TNHH TM & XD VIỆT Ý

976 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5

www.grandnoble.com.vn

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Từ 100 đến 200 người
Số điện thoại: 0906.262.706

Website: www.grandnoble.com.vn
Sữa bột Grand Noble

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155