CÔNG TY TNHH SÔ CÔ LA MAROU

90 Xuân Thủy, Quận 2.

Kinh doanh - Tiếp thị - Bán hàng

Qui mô công ty: Từ 100 đến 200 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155