Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Dương Vinh Hoa

D20-D26 đường số 3, KCN Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: 0913920694.

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155