CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU MAY HẢO VÀ BẢO

152/1 Đường Xóm Chiếu, P.14, Quận 4

Qui mô công ty: Dưới 20 người
Số điện thoại: 0903612992 - Chị Minh Tâm

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155