CÔNG TY TNHH MTV HƯNG GIA PHẠM

Qui mô công ty: Dưới 20 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

BIÊN DỊCH TIẾNG ANH

  • 10.000.000VNĐ
  • Biên phiên dịch - Ngoại ngữ
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 19/10/2019

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

  • 6.000.000VNĐ
  • Biên phiên dịch - Ngoại ngữ
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 19/10/2019

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155