CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HIQ

Qui mô công ty: Từ 100 đến 200 người

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

  • Thoả thuận
  • Biên phiên dịch - Ngoại ngữ
  • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 15/03/2020

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155