CÔNG TY TNHH M.E.A

SỐ 48/3A NGUYỄN VĂN ĐẬU, P.6, BÌNH THẠNH

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: (028) 355 00 418

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

NHÂN VIÊN VẼ AUTOCARD

 • 10.000.000VNĐ
 • Thiết kế - Xây dựng
 • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 20/09/2019

NHÂN VIÊN VẼ AUTOCARD

 • 10.000.000VNĐ
 • Thiết kế - Xây dựng
 • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 20/09/2019

NHÂN VIÊN VẼ AUTOCARD

 • 10.000.000VNĐ
 • Thiết kế - Xây dựng
 • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 20/09/2019

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG/ THỢ HÀN, ĐIỆN – ĐIỆN TỬ/ TÀI XẾ XE TẢI

 • Thoả thuận
 • Hành chánh nhân sự
 • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 20/09/2019

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG/ THỢ HÀN, ĐIỆN – ĐIỆN TỬ/ TÀI XẾ XE TẢI

 • Thoả thuận
 • Hành chánh nhân sự
 • Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn: 20/09/2019

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155