CÔNG TY TNHH M.E.A

SỐ 48/3A NGUYỄN VĂN ĐẬU, P.6, BÌNH THẠNH

Qui mô công ty: Từ 50 đến 100 người
Số điện thoại: (028) 355 00 418

Xem chi tiết

Việc làm đang tuyển

Hotline tư vấn cho nhà tuyển dụng

(028) 1088 NHẤN 155